1. Plugin Optical Flares

    Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

    Báo cáo vi phạm Hủy bỏ
    Cảm ơn admin, mình đã làm đc. Nhưng đang bị trục trặc khâu r