1. Sửa lỗi AE CS6

    HDMotion

    Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

    Báo cáo vi phạm Hủy bỏ
    Hehe, chúc mừng bạn nhé :D