Lỗi Could not convert Unicode characters trên After Effects

Báo cáo vi phạm
Câu hỏi

Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

Báo cáo vi phạm
Hủy bỏ
Lỗi này là thế nào hả anh chị, em mở phần mềm lên mà nó cứ bị vậy?

đang xử lý 0
After Effect - Lỗi thường gặp Nam Em 2 năm 2 Câu trả lời 2186 xem 1

Giới thiệu Nam Em


Follow Me

Câu trả lời ( 2 )

  1. Dang Hong

    Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

    Báo cáo vi phạm
    Hủy bỏ

    Đây là do đường dẫn của bạn đang dính tiếng việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt. Bạn đổi tên Folder đường dẫn thành không dấu là ok

Trả lời câu hỏi

Browse

Mã xác nhận Bấm vào hình ảnh để lấy mã xác nhận mới.