Lỗi không import file video vào trong premiere

Báo cáo vi phạm
Câu hỏi

Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

Báo cáo vi phạm
Hủy bỏ

Đã cài quicktime bản mới nhất, nhưng không hiểu sao import nhưng file video mà không có audio vào thí báo lỗi này. Ai giúp em sửa lỗi này với ạ :((

0
Premiere – Lỗi thường gặp Ri Chard 2 năm 0 Câu trả lời 643 xem 0

Giới thiệu Ri Chard

Trả lời câu hỏi

Browse

Mã xác nhận Bấm vào hình ảnh để lấy mã xác nhận mới.