lỗi không render được video (error compiling movie)

Báo cáo vi phạm
Câu hỏi

Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

Báo cáo vi phạm
Hủy bỏ

Mình render video thì bị báo lỗi error compiling movie sau khi kiểm tra thì thì đa số lỗi ở nhưng đoạn có chuyển cảnh. Không lẽ giờ bỏ chuyển cảnh đi.

Thật sự cần sự giúp đỡ T.T

0
Premiere – Lỗi thường gặp daihy123 11 tháng 0 Câu trả lời 261 xem 0

Giới thiệu daihy123

Trả lời câu hỏi

Browse

Mã xác nhận Bấm vào hình ảnh để lấy mã xác nhận mới.